مجموعه سالگرد عطرهای مهران مدیری

اکنون بر بلندای نیمه‌ای از زندگی ایستاده است. پشت سر پر است از فراز و نشیب، شیرینی‌ها و شاید تلخی‌ها و خاطرات و لحظه‌های فراموش نشدنی.

اما او بر بام موفقیتهایش ایستاده است. در نتیجه‌ی سالها کار و تلاش بی‌وقفه آثاری را در کارنامه‌اش دارد که ملتی را مخاطب قرار داده و پاسخ گرفته. دلهای بسیاری را با خود همراه کرده و امروز نام وی در زمره‌ی موفق‌ترین سینماگران ایران به ثبت رسیده است.

این کلکسیون از عطرهای “مهران مدیری” در بزرگداشت 55 سالگی وی خلق شده‌اند. عطرهایی که همگی در داشتن نتهای چوبی ِترکیبات خود مشترک هستند که نه تنها بیانگر اصالت است بلکه به نوعی رمز و راز، جذبه (کاریزما) و پختگی را با خود به همراه دارند.

ادای احترام

مخصوص آقایان

55

مخصوص آقایان

سالگرد

مخصوص آقایان

بماند به یادگار، لحظاتی شاد که با یک رایحه در ذهن ثبت می‌شود. احساس شور و عشقی که با یک رایحه خوش همراه می‌شود. رایحه خوش عطری که بر خاطرات نقش بسته است.