مجموعه فیلم عطرهای مهران مدیری

عطر مهران مدیری تعاملی است میان دو هنر برجسته؛ فیلم و عطر. دنیایی از احساسات در تصویر و رایحه، رابطه ای میان چشم و بینی، جهانی از خاطرات که در هر لحظه با دیدن یک تصویر یا استشمام یک رایحه زنده می‌شود. فیلم و عطر هر دو لحظات را ثبت و ضبط می‌کنند و خاطرات و تجربیات گذشته را دوباره زنده می‌کنند.

کلوزآپ

مخصوص آقایان

پلان

مخصوص بانوان

پلان

مخصوص آقایان

کلوزآپ

مخصوص بانوان

بماند به یادگار، لحظاتی شاد که با یک رایحه در ذهن ثبت می‌شود. احساس شور و عشقی که با یک رایحه خوش همراه می‌شود. رایحه خوش عطری که بر خاطرات نقش بسته است.