مجموعه موزیک عطرهای مهران مدیری

دومین کلکسیون عطرھای مھران مدیری در سال 1400 به نام Music ارائه شد . ایده ی کلی این کلکسیون شباھت دو ھنر موسیقی و عطر است . عطر ھمانند موسیقی دارای نت‌ھایی است که عطرساز با خلاقیت خود آن ھا را با ھم در ھم می‌آمیزد تا اثری خلق کند که برانگیزاننده‌ی احساسات باشد ، درست ھمانند آھنگ سازی که یک قطعه ی موسیقی خلق می‌کند.

رِ ماژور

مخصوص آقایان

مینور

مخصوص بانوان

رِ مینور

مخصوص بانوان

ماژور

مخصوص آقایان

بماند به یادگار، لحظاتی شاد که با یک رایحه در ذهن ثبت می‌شود. احساس شور و عشقی که با یک رایحه خوش همراه می‌شود. رایحه خوش عطری که بر خاطرات نقش بسته است.