عطر اُمِژ مهران مدیری

عطر اُمژ عطری مردانه با رایحه‌ی چوبی/ مرکباتی (اُمَژ به معنی ادای احترام) رایحه‌ای با تضادهای زیبا : چوب و مرکبات، طراوت و ژرفا، غنی و تازه، تیز و فرحبخش. همگی این صفات و کنتراستها به واسطه‌ی در کنار هم قرار گرفتن مرکبات، گلها و ادویه‌جات موجود در این عطر است. ضمن اینکه در بستر…